XETR:DAX   DAX-indexet
DAX fortsätter att skapa nya lägre toppar och bottnar. Så länge inte detta mönster ändras så är det söderut priset ska.

Större nivåer jag har kolla på är:

- 14 k (priset utmanar denna zon just nu)
- 13k
- 11.5 k
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.