DAX fortsätter att skapa nya lägre toppar och bottnar. Så länge inte detta mönster ändras så är det söderut priset ska.

Större nivåer jag har kolla på är:

- 14 k (priset utmanar denna zon just nu)
- 13k
- 11.5 k
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.