XETR:DAX   DAX-indexet
Dax index under 12000 stägning på vecko där under ser ni targets i nästa våg med. Kommer bli brutal !!
#blademarket

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.