zen1t

DAX30 week 3

Kort
This week we get to see a big drop in dax . As I have mapped out, we have different target points. I summarize here.


13940 (Short)- 13575 (Target Point 1)
13575 - 13392 (Target Point 2)
13392 - 13210 ( Bounce up to TP2 again, 13392 )
13392 - 13027 FINAL TP
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.