AleAnt

Potential Gartley pattern

Lång
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Potential Gartley
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.