TraderByChance

DE30EUR Elliot wave. 3 olika targets.

Lång
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Elliot har 3 olika riktmärken för våg 5. Har ritat ut dessa 3 targets på denna graf.
Trade stängt: målet nått: Nu är vi uppe för att stänga pos.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.