CalvinFvand

DAX

Lång
CalvinFvand Pro+ Uppdaterad   
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Låt DAX vända upp . om den träffar 61,8 köp inte annars,
Kommentera: Priset gjorde lower low. order Cancel

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.