Dax ; från att ha legat i en stigande 4h kanal skapar? den nu en horisontell kanal och en ev. HS-formation kan skapas?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.