Dax ; från att ha legat i en stigande 4h kanal skapar? den nu en horisontell kanal och en ev . HS-formation kan skapas?