inboxmover

Dedicare AB Upp över 53-54?

Lång
OMXSTO:DEDI   DEDICARE AB SER. B
Dedicare AB

Ska den upp kanske?
Möjlig kursökning om uppgång över motstånd, target 64 kr 20% upp
Omsättningsökning senaste börsdagen!

Kommentarer