tradilus

DAX minimum i april?

TVC:DEU40   GERMAN STOCK INDEX (DAX)
DAX kan fortsätta nedåt fram tills ca 19 november. Sedan möjligen uppåt till EMA200 och sedan igen nedåt fram tills ca 12 april...
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.