jan9011

Diadrom Holding

Lång
OMXSTO:DIAH   DIADROM HOLDING AB
Diadrom Holding På väg uppåt? Fick i alla fall uppmärksamhet genom att dra iväg. Titta på D och W-graf också . Ger en bättre bild möjlig uppgång.
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Diadrom, ett produkt- och
specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech, såg fortsatt hög
aktivitet under tredje kvartalet som kännetecknades av god beläggning, trots
att kvartalet inkluderar majoriteten av sommarens semesterperiod.

Det framgår av delårsrapporten.

"Det pågick också fler produktkopplade projekt jämfört med föregående års
kvartal 3", skriver vd Carl-Johan Andersson.

Sammantaget resulterade den goda beläggningen samt de produktkopplade
projekten till att både omsättning och resultat blev högre under tredje
kvartalet i år än tredje kvartalet i fjol.

"Fortsatt prispress råder, men tack vare den högre beläggningen och den större
andelen produktkopplade affärer höll vi en god marginal", skriver vd:n.

Samtidigt är marknadsläget framåt osäkert då fordonsindustrin står inför stora
utmaningar med ökade krav på miljöskydd, elektrifiering och allt mer
avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans.

"Det råder kostnadsfokus genom hela fordonsindustrin och man drar på många
håll ned sina inköp av externa tjänster. Detta medför att det tar något
längre tid att få konsulter i uppdrag än tidigare och prispressen är särskilt
tydlig på konsulttjänster. Men tack vare våra produkter och vår
nischkompetens inom diagnostik av Autotech ser vi trots det tuffare
marknadsläget gott om affärsmöjligheter, både på hemmaplan och
internationellt", skriver vd.

Finansiellt sammandrag 3 kv 2019

Omsättning 12,9 mln kr (10,6)

Rörelseresultat 2,3 mln kr (0,3)

Rörelsemarginal 18,2% (2,8)

Vinst per aktie 0:25 kr (0:03)

Antalet anställda vid periodens utgång 60 st, 4 fler jämfört med det senaste
kvartalsslut och 1 mer jämfört med motsvarande period föregående år

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.