KalleZen

DIGN DAILY

Lång
OMXSTO:DIGN   DIGNITANA AB
29 visningar
0
Kanaltaket ser ut att ha brutits och någon typ av flagga bildats. Bra R/R att gå lång mot någon av zonerna med stoppen placerad en bit under flaggan.