jan9011

Dios

Kort
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:DIOS   DIÖS FASTIGHETER AB
Dios: ATH (?) Tycker mig se en stor blankningspotential i denna. Tror man säkrar hem en dela av vinsten här och inväntar en ny nivå att gå long på.
Så jag blankar en liten post enl.bild.
Kommentera:
Tittar på 4H så ändrar jag mig lit och ser en stödnivå på 79-80 som kan skicka upp priset lite till. Så lägger en del av posten enl. 4h bild och en del under stödet.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.