Tobbe999

Uppsida för DISNEY

Lång
NYSE:DIS   Walt Disney Company (The)
Kollar vi på grafen så ser vi att vi har en positive divergense och att vi har studsat upp ifrån en stark stödzon. Vi har även brutit oss ovanför den nedåt gående trenden. Det som jag skulle vilja se är ett åter test ovanför trend taket för att sedan fortsätta uppåt. Bevaka aktien, håller ej stöd eller att vi faller ner tillbaka i den nedåt gående trenden så blir analysen ogiltig.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.