NYSE:DIS   Walt Disney Company (The)
Walt Disney och lite tankar om dess framtid. Tror alltså på en rekyl och därifrån stämma av för fortsatt uppgång.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.