alex165754

Disney i ett vägval.

NYSE:DIS   Walt Disney Company (The)
Disney bygger högre bottnar och toppar på 1minuts charten. Kommer denna motstånd/supportlinje att hålla eller kommer aktien att bryta igenom nedåt. Det finns möjlighet till gap fyllning både uppåt och nedåt.


VARNING! Detta är bara konst och jag är ingen ekonomisk rådgivare. Jag kommer själv inte spela på denna jag bara papperstradear för träning. Billda en egen uppfattning eller kontakta ett proffs om du vill spela eller tradea med riktiga pengar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.