DJ:DJCICC   Dow Jones kakao varuindex
KORTA KAKAO
Upp på mycket höga nivåer vid tydligt motstånd, tydliga divergens i daily macd gått bearish och givit sälj signal
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.