DJ:DJI   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
Senaste gången vi hade ett "Death Cross" i (bland annat) DJI var i Jan 2016. Gången innan det i Aug 2015. Båda de gångerna var det en bra fingervisning om fortsatt nedgång.

Denna gång har nedgången varit relativt kraftig redan initialt men om vi tittar på hur det sett ut i konsolideringen som föregått nedgången de två tidigare gångerna så har det motsvarat 3x och 2x konsolideringszonen.
Är vi lite försiktig och går på ett fall som är 2x konsolidering (och nu har jag inte tagit med Hela konsolideringen eller dess djup, bara för att vara snäll :) )....så är test av nivåerna på 20000 - 20500 inte omöjliga...heller inte långt borta.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.