inboxmover

Diamyd Medical AB ser. B Tar en liten position.

Lång
OMXSTO:DMYD_B   DIAMYD MEDICAL AB SER. B
Diamyd Medical AB ser. B
Tar en liten position, screenern larmade.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.