zzebbe

Future bullish movement for DAQO

Lång
NYSE:DQ   DAQO New Energy Corp.
We can also see in the MACD-indicator on a beggining of an upward trend.
The purple rectangle is indicating the previous support line.

Please look at the text window in the graph.


DQ
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.