zzebbe

Future bullish movement for DAQO

NYSE:DQ   DAQO New Energy Corp
We can also see in the MACD-indicator on a beggining of an upward trend.
The purple rectangle is indicating the previous support line.

Please look at the text window in the graph.


NYSE:DQ
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.