JohnTroy

H&S?

Kort
OMXCOP:DSV   DSV A/S
Tror på större nedgång om 1-2 veckor. Fallande trendlinje och potentiell H&S formation.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.