Luspank

Duni

Lång
OMXSTO:DUNI   DUNI AB
Tydliga gröna ljus och trippel botten gör att jag tar en position i Duni på 98,1, SL vid stängning under röd area.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.