OMXSTO:DUST   DUSTIN GROUP AB
Jag har köpt Dustin PE 23 DA 3,3%, har varit nere och studsat på sin nedre trendlinje, öka över gröna linjer och minska under de röda.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.