TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY ,Dollar : Tror det är dax för en rekyl för dollarn strax . Brukar ofta avsluta med en svans. Haft en väldigt stark upptrend nu och börjar möta riktigt motstånd.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.