TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Blev långa candles åt bägge håll! Förväntar mig en rekyl upp någonstans i dom candlarna för att sedan fortsätta nedåt?
Så jag tittat efter ett scenario enligt bild
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.