TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Blev långa candles åt bägge håll! Förväntar mig en rekyl upp någonstans i dom candlarna för att sedan fortsätta nedåt?
Så jag tittat efter ett scenario enligt bild
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.