TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Dollar i en nedrekyl. Stödet vid 96.16 höll inte , motstånd uppe vid 96. 40 nivå, stöd igen 95.96 och sedan kan 95.64 nivå vara mål 1 och 95.35 mål2

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.