TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Dollarn når nya höjder och närmar sig tidigare högsta nivåer från 2001.

Jag hoppas för ekonomins bästa att vi inte krossar dessa nivåer. Då är sannolikheten hög för att nå högre nivåer från 80 vilket innebär recession. Läskigt tycker jag!

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.