TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Dollar har aktiverat en HS-formation, En återtest av nacklinjen och fortsatt ner?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.