samuelnaaman

DXY bryter sig ur 2 månaders downtrend

TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Vi ser att DXYn bryter sig ur sin cirka 2 månader långa downtrend. Vi får se hur detta spelar ut sig när marknaden öppnar igen . Nu får vi hålla ett öga på om den håller 20 DMA. DXY har dock mycket resistance att bryta och är inte övertygad alls än men om vi kan hålla 20 DMA så kan man flippa bullish SHORT TERM. Första posten och är inte alls något proffs tänkte bara dela med mig av min åsikt. :)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.