TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY Gjorde som förväntat (Se tidigare post) flyttade min dåvarande breaker till min nuvarande, någorlunda samma, markerade ut fel candel den nuvarande är längre ner det är den korrekta breakern. Ser att Maj kan bli en fin tradingmånad. Den som kan Läsa priset ser vad som BÖR ske i DXY och motsatta blir då i GBPUSD och EURUSD, kombinera DXY med EURGBP, GBPUSD och EURUSD så blir det ett par fina trades (Y)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.