TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
3 vågor ner närmast och sedan vidare mot våg 5

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.