consistentHare8383

Lång

Lång
OMXSTO:ECOWVE   None
Mött motstånd och MACD talar för uppgång.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.