Stocklund_

EEVIA mot ATH??! (köpsignaler)

Lång
NGM:EEVIA   EEVIA HEALTH PLC
EEVIA ser ut att ha skapat färdigt sin rekylfas (ABC) och är redo för att påbörja impulsvåg 5.

Det som tyder på att aktien ska vända och trenda uppåt är följande
: Rekylen går ned till förra trendtacket och vänder vilket den har gjort tidigare innan aktien påbörjar en ny uppgång.
: en 3 stegs rekyl är typiskt efter en impulsvåg upp och tyder på att nästa uppgång kommer.
: RSI är på ungefär samma nivå som den var på när förra rekylfasen (2) var klar och sedan vända upp.
: Macd är också på samma låga nivå som efter förra rekylen och ser ut att börja vända upp igen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.