GodDamnSki

Elekta - Bullish setup

Lång
OMXSTO:EKTA_B   ELEKTA AB SER. B
Låga RSI-nivåer med en eventuellt stundande dubbelbotten i RSI samt dubbelbotten i kurs.
Elekta rör sig i en kanal sedan Juli 2018 och kommer sannolikt respektera botten av kanalen där kursen nu befinner sig och har enligt min analys en god chans att nå toppen av kanalen, alternativt testa tidigare kurstopp. Notera även hur väl Elekta respekterat fibonacci-nivåerna. Kan vara värt att titta extra på vid eventuella korrigeringar på vägen upp.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.