WolfofFalkenberg

Elicera uppföljare 2

WolfofFalkenberg Uppdaterad   
OMXSTO:ELIC   ELICERA THERAPEUTICS AB
Nere på E nu, korrigerade stöd och motstånd. Hoppas på fin volym
Kommentera: stödlinjen är inkorrekt, se förra analys eller gör din egen
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.