Escalon

Veckans stalltips

Kort
OMXSTO:ELUX_B   ELECTROLUX, AB SER. B
Köp ELUX_B 256,9 TP 262,8 SL 251
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.