GodDamnSki

Bullish - Rekyl att vänta i Electrolux

Lång
OMXSTO:ELUX_B   ELECTROLUX, AB SER. B
Kraftigt översåld i kombination med ett tydligt fallstopp längs med en historisk stödlinje. utmarkerade målnivåer med fib. Ett tänkbart bra köpläge.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.