trevorf

Electrolux B Lång, Triangel formation

OMXSTO:ELUX_B   ELECTROLUX, AB SER. B
Bryts triangelformation så kanske vi kan nå 210-220, SL strax under 200
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.