OMXSTO:EMBRAC_B   EMBRACER GROUP AB SER. B
Embracer har blivit väldigt nedtryckt senaste månaderna!
Jag ser mig en vändning i embracer då RSI är översålt samt att aktien nu studsat och visat styrka i en stödzon.
Ser ytterligare uppsida i embracer!
Trade stängt: målet nått:
I mål! +15%
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.