Erikramberg

Embracer hittar stöd på viktig nivå

Lång
Erikramberg Pro Uppdaterad   
OMXSTO:EMBRAC_B   EMBRACER GROUP AB SER. B
Embracer hittar stöd på den tidigare viktiga nivån 78kr
RSI är positivt och jag förväntar mig en studs upp till 88-90kr
Lasse vill att aktien skall kosta som en pizza i Värmland och då är 88-90kr en rimlig price target :)
R/R 1,7
Trade stängt: målet nått

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.