OMXSTO:EMBRAC_B   EMBRACER GROUP AB SER. B
Från en uppåtgående trend så har aktien brutit ut åt sidan till en konsoliderings kanal och kommer förmodligen röra sig i sidled tills den bryter ut igen upp eller ner.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.