OMXSTO:EMBRAC_B   EMBRACER GROUP AB SER. B
Från en uppåtgående trend så har aktien brutit ut åt sidan till en konsoliderings kanal och kommer förmodligen röra sig i sidled tills den bryter ut igen upp eller ner.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.