OMXSTO:EMBRAC_B   EMBRACER GROUP AB SER. B
lila är en stödzon som är relativt stark och bryts den är traden abruten med en förlust. Dom gråna zonerna är olika motstånd uppåt där man kan passa på att ta hem vinst om man är nöjd. tidshorisonten lägger jag till mitten av april och avvaktar tills någon zon brutits.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.