CME_MINI:EMD1!   E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES
Vi har kommit upp en hel del nu tor ite vi kan se högre än 4800 innan detv komer börja topa av marknaden kan vara lite laggande men de kommer komma snart vad som föranleder en sådan rörelse är svårt att säga. Sist var de covid och vad som skedde i samhällene runt om i välden.

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.