jan9011

Enquest

Lång
OMXSTO:ENQ   None
Enquest mogen för en rekyl, helst ner mot blå rektangel för att hämta fler köpare

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.