kulturdesken

Enzymatic episodic pivot

Lång
OMXSTO:ENZY   ENZYMATICA AB
Idag ser vi ny info om att patent kommer att beviljas båda i Kina och USA.
Trigger.

Metod trade: Episodic Pivot

över 8% rörelse på en dag, glömd o nedhandlad aktie.
Dessutom hög volym som konfirmerar.

Förutom detta har vi dessutom en fin bottenflagga med alla ingredienser. Perfekt timing av nyhet.
Tack IR kanske? Proffs

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.