kulturdesken

Enzymatic episodic pivot

Lång
OMXSTO:ENZY   ENZYMATICA AB
Idag ser vi ny info om att patent kommer att beviljas båda i Kina och USA.
Trigger.

Metod trade: Episodic Pivot

över 8% rörelse på en dag, glömd o nedhandlad aktie.
Dessutom hög volym som konfirmerar.

Förutom detta har vi dessutom en fin bottenflagga med alla ingredienser. Perfekt timing av nyhet.
Tack IR kanske? Proffs

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.