OMXSTO:EOLU_B   EOLUS VIND AB SER. B
Eolus Vind blåser på uppåt. Letar billigare ingångs läge

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.