Linus3230

EOLU_B - Swing uppåt?

Lång
OMXSTO:EOLU_B   EOLUS VIND AB SER. B
86-94 kronor ser jag som en bra stödzon för möjligtvis en swing uppåt i EOLU_B. Sätter target på första motståndet.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.