Linus3230

EOLU_B - Swing uppåt?

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:EOLU_B   EOLUS VIND AB SER. B
86-94 kronor ser jag som en bra stödzon för möjligtvis en swing uppåt i EOLU_B. Sätter target på första motståndet.
Trade stängt: målet nått:
Blev långt över target nivå kring + 30% grattis!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.