inboxmover

Eolus Vind AB Upp över 215?

Lång
OMXSTO:EOLU_B   EOLUS VIND AB SER. B
Eolus Vind AB Upp över 215?
Möjlig uppgång efter det?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.