OMXSTO:EPI_B   EPIROC AB SER. B
Epiroc gjorde en fin candle för några dagar sedan och steg sedan upp till motstand. Kan vara köpvärd på en liten rekyl ned?
Från Aktiespararna

Epiroc

Vi köper in Atlas Copco-avknoppningen Epiroc till det volymvägda snittpriset 89,4 kronor
Ett cykliskt bolag som olikt många sektorkollegor kan erbjuda en relativt stabil verksamhet
Imponerande lönsamhet i verksamheten med en rörelsemarginal stabilt kring 20 procent
2/3 av försäljningen sker på eftermarknaden = stabil och höglönsam intjäning och skapar en god motståndskraft i sämre tider
Bolaget är väl positionerat på marknaden och gynnas av att det föreligger ett stort investeringsbehov inom gruvindustrin
Med det sagt, det förekommer givetvis en hög grad av känslighet för rörelser i metallpriserna, en parameter som också påverkar sentimentet kring aktien i stor utsträckning
Epiroc är samtidigt ett bolag som vi tycker förtjänar en uppvärdering på börsen då p/e 17 och framförallt EV/EBIT 13 för 2019 enligt vår mening är för lågt i ett sådant kvalitativt verkstadsbolag
Med tanke på att de snart sitter på en nettokassa öppnar det även upp för förvärv eller extrautdelning
Det finns en god förvärvshistorik och ledningen bör inte tveka att dra upp skuldsättningen om tillfälle ges
Så länge inte makrobilden förvärras snabbt finns det goda förutsättningar för en bra trade, såväl på kort som lång sikt
Sätt en multipel i paritet med Atlas (p/e 20), vilket enligt oss inte är otänkbart, och aktien ska stå högre. På kort sikt tar vi sikte på 100 kronor
Positionen uppgår till 6 procent av portföljen och placeringshorisonten uppgår till 3 månader

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.