Luspank

Europris

Lång
OSL:EPR   EUROPRIS ASA
PE 9,13, DA 7,69%, Köper idag på 22,3, SL under röd area

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.