Investoz

Skapa ett eget index

Utbildning
438 visningar
13
Aktieindex

I finansvärlden används index som ett måttstock, särskilt vid jämförelse av hur fonder eller andra värdepapper utvecklas.

Prisindex är det absolut vanligaste indexen som tar hänsyn enbart till kursutvecklingen på en börs. Alla index beräknas med utgångspunkt från kursläget vid en fast tidpunkt (basdatum) där index sätts till 100. OMXS har ett basvärde på 100 den 31 december 1995.
Alla förekommande index är värdeviktade, vilket innebär att varje enskilt bolag får en vikt motsvarande dess aktuella börsvärde. Detta betyder att om vi tittar på OMXS, så får stora företag som Ericsson , H&M eller Astra-Zeneca en stor betydelse för hur index utvecklas, medan mindre bolags kursrörelser knappt påverkar index alls.
Indexfamiljen består av rena prisindex, totalavkastningsindex samt viktbegränsade index. Vidare finns också sektor- och branschindex, både på nordisk och på nationell nivå och en uppsjö av andra olika index, som jag inte går in mer på nu.

Nu vidare till hur man själv skapar ett index och kan jämföra det mot andra index.

Skapa ett index
* Börja med att välja Bevakningslista och detaljer högst upp till höger.
* Klicka på Skapa ny lista och döp den till Index, förslagsvis.
* Klicka på Lägg till symbol
* Välj vilka symboler du vill skapa ett index på en och en, och skriv ett plus mellan symbolerna. I mitt exempel väljer jag ERIC_B+HM_B+AZN vilket bör se ut som följande i symbolrutan => OMXSTO:ERIC_B+OMXSTO:HM_B+OMXSTO:AZN <=
* I grafen ser du nu sammansättningen av dessa tre symboler med ett prisvärde.
* Nu behöver vi jämföra det mot OMXS30, så välj knappen Jämför högst upp och vänster om Indikatorer och strategier knappen, och välj OMXS30.
* Det vi ser nu är, utveckligen för de tre bolagen i jämförelse med OMXS30 och dess procentuella utveckling sedan basdatumet, som i mitt fall är 16 mars 2020 fram till idag.
OBS! I takt med att grafen flyttas till höger eller vänster, så kommer även den procentuella utveckligen att ändras! Detta pga att basdatumet förändras. Om du endast vill se prisindex för OMSX30 och dina egenvalda symboler, så kan du avmarkera % som du finner längst ner till höger i graf rutan.

Det var allt . Nu kan du skapa ditt egna index.
Lycka till!
Kommentera: I exemplet ovan så kan man se att en sammansättning av Ericcson, H&M och Astra värdeviktas, om man jämför de mot OMXS30 var för sig. Även om både Ericsson och H&M har gått starkare än Astra och dessutom överträffat OMXS30 procentuella utveckling sedan 16 mars 2020, så blir sammansättningen av Ericsson, H&M och Astra tillmannas lägre, pga att Astra är ett mycket större bolag än Ericsson och H&M tillsammans.

Se bild nedan:

Kommentarer

Tack! Mycket bra tips!
+1 Svara
Investoz RandomWalker
@RandomWalker, Varsågod och tack för din uppskattning :)
Svara
Grymt! :-) Viktas inte bolagen på något sätt eller är det bara en ren summering?
Svara
Investoz CIMP72
@CIMP72, Eller hur! :)

Jo, som jag skrev, "Alla förekommande index är värdeviktade, vilket innebär att varje enskilt bolag får en vikt motsvarande dess aktuella börsvärde". Om man jämför alla 3 individuellt mot OMXS30, så kan du se att Astra Zeneca (som är ett större bolag än både H&M och Ericsson tillsammans sett till börsvärdet), drar ner den procentuella utveckligen pga att Astra inte har utvecklats lika starkt som de övriga två.
Se bild nedan:
Svara